Pentru combaterea terorismului este necesară consolidarea frontierelor externe și interne ale UE

Situația actuală legată de migrație și de creșterea activităților teroriste în Uniunea Europeană, chestiune adeseori legată de problema luptătorilor străini, a adus continentul într-o stare instabilă marcată de lacunele vizibile din securitatea europeană. Se estimează că 5000 de cetățeni ai UE au călătorit în zone de conflict și s-au alăturat unor grupuri teroriste precum ISIS sau Al-Qaeda.

În contextul situației actuale a securității, unele state europene și-au închis parțial frontierele sau și-au sporit controale ocazionale pe teritoriul lor, acțiuni ce poate fi percepute drept reacții adecvate. În afară de aceasta, conform regulilor stabilite de Comisia Europeană, statele membre UE își pot închide granițele pe o perioadă de cinci zile, cu posibilitatea de extindere a acestei măsuri pînă la șase luni. Este însă reapariția frontierelor interne între statele membre o posibilitate reală?

Unii susțin că în condițiile revenirii la controalele de frontieră, autoritățile de stat ar deveni mai conștiente de potențialele mișcări ilegale sau suspecte de oameni, arme, sau bunurilor, ceea ce le-ar permite să descopere și să elimine rețelele teroriste, precum și alte forme de activități ilegale. Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că inexistența granițelor interne reprezintă principalul garant al celor patru libertăți de bază care fac posibilă existența pieței unice, simbolul integrării și extinderii europene. Închiderea acestor hotare ar avea un impact major asupra comerțului internațional prin revenirea la controalele regulate de frontieră ale persoanelor și mărfurilor , ceea ce ar putea determina nu numai pierderi de timp din cauzate de minuționiztatea controlalelor, ci și o creștere a costurilor de transport și de călătorie.

Consolidarea frontierelor externe

Primele semne de consolidare a frontierelor externe se regăsesc în Strategia de combatere a terorismului din 2005 și în versiunea revizuită din 2008 (solicitarea de înființare a Sistemului de Informații Schengen II (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS), sau a Frontex). Pentru consolidarea continuă a frontierelor externe, au existat câteva agenții și unități nou înființate sau reconcepute, gîndite pentru a se asigura că Uniunea Europeană, precum și statele sale membre, pot reacționa în mod corespunzător la orice amenințare la adresa securității.

 

[Dreptul EBCG de a interveni] este limitat în condiții predefinite cu strictețe

 

Comisia Europeană a venit cu propunerea de înființare a Gărzii Europene de Frontieră și de Coastă (EBCG) și a Agenției Europene pentru Protecția de Frontieră și Coastă (Frontex), care va supraveghea unitățile de gardă menționate. Parlamentul European și Consiliul au aprobat această propunere într-un termen record de nouă luni. Noii polițiști de frontieră europeni și-au început astfel activitatea la 6 octombrie 2016. Principalele sarcini ale Gărzii Europene de Frontieră și Coastă sunt asigurarea standardelor de gestionare a frontierelor externe. Aceștia vor monitoriza și analiza situația în mod strict și constant  pentru a identifica și contracare punctele slabe și lacunele. Acești polițiști vor putea prelucra datele personale ale persoanelor suspectate de implicare în activități criminale, cum ar fi contrabanda, terorismul sau traficul cu persoane, precum și datele personale ale migranților ilegali. În plus, EBCG va monitoriza și va asigura respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile sale. Această structură va fi, de asemenea, responsabilă pentru organizarea și gestionarea operațiunilor comune și a intervențiilor rapide în acele state care vor fi supuse presiunilor sau care nu vor putea face față situației de pe segmentul lor de frontieră externă. Aceste drepturi ale EBGG de intevenție constituie o prerogativă în plus foarte importantă a agenției, totuși ea se se aplică strict în limitele condițiilor predefinite.

Controlul la frontierele externe ale UE constituie una dintre principalele garanții ale supraviețuirii spațiului Schengen, iar aplicarea lor corespunzătoare rămâne necesară pentru ca frontierele interne ale UE să rămîne și în continuare deschise. Trebuie să spunem însă că unele amenințări, precum terorismul, pot apărea și de la un cetățean al UE (și care se bucură de libera circulație în UE). Pentru a promova cooperarea dintre autoritățile naționale de securitate în acest domeniu, Europol a întreprins pași importanți, printre care se numără crearea Centrului European de Combatere a Terorismului (ECTC), a Centrului european pentru traficul cu migranți și a Centrului european pentru infracționalitate cibernetică. Comisia va colabora cu Europol pentru a consolida în continuare capabilitățile agenției de combatere a terorismului, precum și a imigrației ilegale. În afară de aceasta, îmbunătățirea accesului Europol la bazele de date cheie rămâne în continuare o prioritate principală. În plus, Comisia încurajează statele membre să dezvolte o  platformă de schimb de informații, în cadrul căreia autoritățile ar putea face schimb de experiențe legate de terorism.

Noi sisteme eficiente

Noua măsură numită Sistem de intrare și ieșire (EES), aprobată de Parlamentul European la 25 octombrie, se bazează pe controale obligatorii ale tuturor cetățenilor non-UE, precum și ale cetățenilor UE care intră și ies din Uniunea Europeană. Sistemul va colecta date (ID, document de călătorie și biometrice) și va înregistra punctele de intrare și ieșire. Acest proces ar trebui să înlocuiască ștampilarea "pașapoartelor vechi" și ar trebui să îmbunătățească eficiența și calitatea controalelor la frontieră în încercarea de a reduce numărul de luptători străini, precum și cel al contrabandiștilor.

Un alt sistem nou creat ETIAS (Crearea sistemului european de informare și autorizare a călătoriilor) și oferă un nivel suplimentar de control asupra călătorilor care nu necesită viză. ETIAS este conceput pentru a determina eligibilitatea tuturor cetățenilor țărilor terțe ce nu necesită viză să călătorească în Spațiul Schengen și să analizeze dacă călătorul reprezintă un risc din punct de vedere al securității sau migrației. Informațiile despre călători vor fi adunate înainte ca călătoria lor să fi început.

 

Schimbul eficient și în timp util al informațiilor între autoritățile relevante constituie o condiție prealabilă necesară pentru succesul oricărei acțiuni antitero
 
Este important să conștientizăm faptul că funcționarea frontierei externe este o condiție prealabilă a liberei circulații din spațiul Schengen. În fiecare an, aproape 400 de milioane de cetățeni UE și 200 de milioane de cetățeni din afara UE traversează frontiera Schengen.

Migrația netă în UE (cu albastru închis)

În ceea ce privește amenințarea teroristă cu care UE se confruntă astăzi, eficiența controalelor de securitate depinde în mare măsură de schimbul de informații nu numai între instituțiile legii, ci și între serviciile de informații. Schimbul eficient și în timp util al informațiilor între autoritățile relevante constituie o condiție prealabilă necesară pentru succesul oricărei acțiuni antitero. Pentru a îmbunătăți această cooperare, este necesară funcționarea adecvată a SIS II (Sistemul de Informații Schengen) și VIS (Sistemul de Informații privind Vizele).

Întărirea și chiar reînchiderea temporară a frontierelor interne și consolidarea în continuare a frontierelor externe trebuiesc privite ca decizii necesare și justificate. Fără aceste măsuri și în absența unei cooperări mai extinse între statele membre, autoritățile nu ar fi capabile să detecteze mișcarea suspectă a persoanelor sau a bunurilor ce ar putea fi utilizate la rândul lor pentru activități ilegale și care ar prezenta o amenințare la adresa sănătății publice, a securității sau politicilor EU.

Întărirea agențiilor europene, cum ar fi Paza europeană de frontieră și de coastă sau Europol, reprezintă un pas esențial pentru securitatea Uniunii Europene și a cetățenilor săi.

Versiunea completă a articolului original poate fi găsită pe site-ul Centrului de Analiză și Prevenire a Securității.

Postări asemănătoare: Tereza Novotná (CSAP)

Parteneri

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace