USA požadují po státech NATO plány na zvýšení obranných výdajů

  • Redakce ESJ
  • 6.4.2017 08:10

V pátek 31. března upozornil americký ministr zahraničí Rex Tillerson státy NATO, že do konce roku je třeba dosáhnout požadované úrovně obranných výdajů ve výši 2 % HDP či představit kompletní detailní plány, jak tohoto navýšení postupně dosáhnout. Prvotní nástin těchto plánů mají státy představit do konce května.

Tato lhůta je však vzhledem ke komplikovanosti rozhodovacího a plánovacího procesu v resortu obrany poměrně krátká. Minimálně stejně důležitou je také otázka, do jakých konkrétních prostředků a schopností se bude investovat, neboť uspěchání záležitosti by mohlo přinést velmi negativní dopady na budoucí akceschopnost ozbrojených sil členských států. V tomto směru by bylo žádoucí větší zapojení EU, potažmo Evropské obranné agentury (EDA), a využití nástroje Stálé strukturované spolupráce (PESCO), prostřednictvím kterých by bylo možné harmonizovat a zefektivnit celý proces navyšování výdajů na obranu a následnou přeměnu těchto finančních prostředků v konkrétní vojenské schopnosti. Tyto nástroje by jednak mohly ušetřit finance, například co se týče sdílení postupů a technologií, a zároveň přispět k větší interoperabilitě ozbrojených sil těchto států, ať už v rámci NATO či EU.

O autorovi: Redakce ESJ

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace