Ukrajina přijala novou rezoluci o kybernetické bezpečnosti

Ve čtvrtek 31. srpna bylo výnosem ukrajinského prezidenta Petra Porošenka uvedeno v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny „o stavu kybernetických hrozeb a naléhavá opatření k jejich neutralizaci.“

Přijatá rezoluce se zabývá časově rozvrženou implementací kroků, jež mají posílit kybernetickou bezpečnost státu. K vyšší efektivitě v boji proti hrozbám z kyberprostoru napomohou opatření jako zvýšená účast soukromého sektoru a tvorba sdílené databáze kyberincidentů pro potřeby silových státních složek, kterým je rovněž uloženo zahájit intenzivní spolupráci se zahraničními subjekty za účelem vzdorování útokům na kritické informační infrastruktury a jejich vyšetřování. Pracuje se také na přípravě konceptu trestní odpovědnosti ve sféře IT v ohledu ke státním objektům a kritické infrastruktuře a dořešení otázky zákazu využívání služeb internetových poskytovatelů, již nedisponují příslušným ověřením o dostatečném zabezpečení přenášených informací, vztahujícím se na státní orgány a organizace. Obsah dokumentu, jemuž předcházelo přijetí ukrajinské strategie kybernetické bezpečnosti v březnu 2016, formovala zejména poslední vlna kybernetických útoků, s níž se Ukrajina setkala v prosinci téhož roku. Zodpovědnost za tyto a další kyberútoky, zaznamenané v souvislosti s tamním probíhajícím konfliktem, přičítá Ukrajina Ruské federaci.

O autorovi: Roman Šulc

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace