Terorismus v Evropě: Proč Islámský stát předčil Al-Káidu?

Islámský stát vystřídal v roce 2015 Al-Káidu na pozici pro západ nejnebezpečnější teroristické organizace. Stalo se tak především kvůli vysokému riziku teroristických útoků tzv. osamělých vlků, za kterými stála zejména silná propaganda vedená v online prostoru. Od Al-Káidy převzaté metody propagandy IS dále zdokonaloval a tyto taktiky a know-how zůstávají, i po zásadním oslabení organizace, nadále hrozbou.

Pro rekrutování útočníků z evropských zemí je zásadní především zmiňovaná online propaganda hojně využívaná Islámským státem. Propagandu samozřejmě využívala již Al-Káida, a to dávno před vznikem samotného Islámského státu. Byl to ale vůdce Al-Káidy v Iráku Abu Mus’ab al-Zarqawi, který začal ve velkém využívat pro teroristickou propagandu právě internet. Na rozdíl od Al-Káidy je však charakter online propagandy Islámského státu zásadně odlišný. Zatímco online aktivity Al-Káidy fungovaly, zejména co se sociálních sítí týče, relativně uzavřeně, propaganda Islámského státu na sociálních sítích, na kterých podnikal, a stále podniká, IS rozsáhlé aktivity, byla především dříve naopak velice otevřená a zvučná, zároveň však neopomínala cílit na konkrétní charakter snadno ovlivnitelných jedinců. Obrovskou výhodou Islámského státu vůči Al-Káidě byly v minulosti jeho zdroje pocházející ze založeného chalífátu. Vysoké finanční kapacity byly znát jak na profesionalitě, se kterou IS jednotlivé zprávy propagandy vytvářel, tak i na technologiích, jakými byly šířeny. Za povšimnutí stojí i jakási „multi-level“ strategie šíření propagandy, kdy byly jednotlivé zprávy vytvořeny profesionály na vyšších místech a následně dále šířeny na jednotlivých úrovních právě například přes sociální sítě. Větší rozsah propagandy byl podporován také pomocí umělých účtů, přes které byl obsah sdílen a dále rozšiřován. Oproti Al-Káidě je Islámský stát efektivnější i v charakteru jednotlivých poselství, která šíří. Zprávy IS totiž kladou důraz především na jednoduchost a atraktivitu, jsou tedy pro cílovou skupinu více přitažlivé a snadno pochopitelné, tudíž mají větší šanci být vyslyšeny. Propaganda Al-Káidy byla v tomto směru více komplikovaná a tím i méně úspěšná.

Foto: Bojovníci Islámského tátu. Copyright: Profimedia.Bojovníci Islámského státu. Copyright Profimedia.cz

"Příliv zahraničních bojovníků k Islámskému státu převyšuje jakékoliv jiné počty příchodu bojovníků v konfliktech moderní historie."

Zásadní zlom v propagandě přinesl rok 2016, kdy Islámský stát začal ztrácet stále větší území a s tím přišla i změna jeho taktiky. Z povstalecké skupiny se začala formovat organizace spíše teroristického charakteru, která regionální válku přenesla na úroveň globální. Tato transformace byla navíc podpořena prohlášením bývalého mluvčího IS Abua Muhammada al-Adnaniho, ve kterém vyzval příznivce IS k provádění útoků ve svých domovinách. V rámci rizika návratu bojovníků zpět do jejich evropských mateřských zemí v důsledku ztráty území IS bylo zahájeno posilování evropských hranic. Tyto jistě oprávněné obavy(příliv zahraničních bojovníků k Islámskému státu převyšuje jakékoliv jiné počty příchodu bojovníků v konfliktech moderní historie) ale přinesly i negativní efekt. Intenzivně kontrolované hranice totiž znemožnily mnohým novým rekrutům odcestovat na Blízký východ a posloužily tak jako další motivace k teroristickým aktivitám v Evropě. Byla to tedy kombinace vnějších a vnitřních faktorů, které dopomohly k efektivnímu účinku propagandy a podněcování k teroristickým útokům v Evropě.

 

"Jednou rozšířené informace a materiály se internetem pravděpodobně dále šíří bez jakéhokoliv přispění IS pouze skrze jeho sympatizanty."

 

Oslabený Islámský stát, který aktuálně kontroluje jen zlomek původního chalífátu, přišel o značnou část zdrojů, které umožňovaly financovat rozsáhlou informační kampaň, a lze předpokládat, že spolu s tím ztratil i experty přes média a technologie používané pro šíření zpráv. Byť je největší síla mediálních center IS dávno pryč, nelze mluvit o ukončení propagandistických aktivit spolu s iniciováním teroristických útoků v zahraničí.Navíc se jednou rozšířené informace a materiály internetem pravděpodobně dále šíří bez jakéhokoliv přispění IS pouze skrze jeho sympatizanty. Zároveň lze předpokládat, že pokud bude Blízký východ svědkem vzestupu další úspěšné teroristické organizace, převezme tato skupina know-how týkající se propagandy stejně jako IS, který svou propagandu stavěl na základech postavených Al-Káidou a její efektivitu dále rozšiřoval. S již zavedenou strategií tak bude více času taktiky dále rozpracovávat a ještě více zefektivnit.

 

O autorovi: Jonáš Vlk

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace