Euroatlantické státy zintenzivňují boj proti dezinformačním kampaním

V poslední době sílí důraz na rozpoznávání a sledování propagandistických a dezinformačních kampaní, sloužících k manipulaci veřejného mínění, spojovaných v evropském prostoru především s Ruskou federací. Zkreslování a kontrola informačních toků, jimž se konvenčními prostředky nelze bránit, mohou v rámci koncepce hybridní války dlouhodobě poškozovat zájmy postižených států a destabilizovat je. Z tohoto důvodu se na organizované dezinformace soustředí řada institucí, od think tanků a dalších zástupců nevládní sféry až po státní a nadstátní celky. Patrně nejambicióznější projekt pro ochranu před jejich vlivem předjímá americký Countering Information Warfare Act, předložený kongresu 16. března, jenž navrhuje zřízení centra při ministerstvu zahraničí, určeného pro boj s operacemi ze strany Ruska, Číny a dalších cizích vlád. Středisko by mělo zajišťovat sledování, hodnocení, odhalování a odvracení kampaní ohrožujících zájmy USA a jejich spojenců za pomoci spolupráce s ostatními relevantními úřady a jejich koordinace. Uvedené zahrnuje sběr, integraci a analýzu informací z různých zdrojů napříč vládním i nevládním sektorem, monitoring denního tisku, rozhlasového a televizního vysílání, online medií, a šíření na faktech založených kontranarativ. Úřad se bude soustředit i na další agendu, jako je identifikace států a populací nejvíce náchylných k podlehnutí, a mezinárodní kooperaci. Otázka nepřátelských informačních operací začíná být akcentována i v evropském prostoru, o čemž svědčí zejména iniciativa NATO proti propagandě pocházející z Ruské federace, která je anoncována jako jedno z témat chystaného summitu ve Varšavě, zaměřeného na prohloubení spolupráce Aliance s Evropskou unií, ve které bude otázku online propagandy v rámci rozšíření svých pravomocí řešit i Europol. Český resort vnitra hodlá pro monitorování emisí zavádějících informací ustanovit přibližně 30členný tým, přičemž při závažných projevech hybridní války proti České republice bude zasahovat Národní centrum kybernetických sil, budované v rámci Vojenského zpravodajství. Ani Rusko, na jehož aktivity jsou výše uvedené iniciativy ponejvíce cíleny, v ohledu ochrany před vlivem zmanipulovaných informací nezaostává, což dokládá chystané nestátní centrum v tatarstánském Innopolisu.


 

O autorovi: Roman Šulc

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace