Special report: Zahraniční vliv v zemích západního Balkánu

  • Jonáš Vlk
  • 10.6.2019 10:02

Se změnou priorit v zahraniční politice USA v roce 2001 a stagnujícími hovory o rozšíření Evropské unie se zeměmi západního Balkánu tito dva zahraniční aktéři v regionu oslabili a otevřených příležitostí začali využívat další hráči. Rusko znovu posiluje svůj tradiční vliv na západním Balkáně, na historických vazbách staví ale také Turecko. V posledních letech můžeme pozorovat vzrůstající vliv Číny, která sází na ekonomické argumenty například v rámci budování Nové Hedvábné stezky či iniciativy 17+1. Zahraniční vliv lze pozorovat i stran států Perského zálivu, které jsou napojeny především na muslimské struktury západního Balkánu. Jaké jsou strategie jednotlivých mocností v regionu? Je pozice EU na západním Balkánu v ohrožení? A jak se bude situace vyvíjet do budoucna?

KDYŽ EVROPA VÁHÁ, RUSKO SÍLÍ: KDO TĚŽÍ Z CHYB EU NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ 

Historické nesnáze vztahu EU a západního Balkánu jsou dobře zdokumentovány. Je jasné, že stagnaci rozšiřování EU nelze připsat pouze balkánským státům nebo ruskému vlivu v regionu. Váhavý přístup EU k Balkánu narušil politickou vůli obou stran, co se procesu rozšiřování EU týče. Mimoděk se tak otevřely příležitosti i pro novou světovou mocnost - Čínu, jejíž vliv v regionu zásadně sílí.

 

NAD DALŠÍM POSTUPEM EU VŮČI ZÁPADNÍMU BALKÁNU VISÍ OTAZNÍK

Jednou ze základních neznámých ohledně budoucnosti Evropské unie je i její další rozšiřování na západní Balkán a přístup k tomuto regionu. Výsledek evropských voleb zatím ovšem odpovědi nepřináší, spíše naopak.

 

NOVÁ HEDVÁBNÁ STEZKA NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ A ROLE ČÍNSKÝCH INVESTIC

Oblast západního Balkánu je v dnešní době územím, kde se střetávají zájmy Evropské unie, Ruska, Spojených států a relativně nově i Číny. Ta působí v regionu výrazněji od roku 2012, kdy byla založena platforma 16+1, která slibuje významné investice. Jsou to však čínské půjčky, které Evropskou komisi znepokojují, protože vedou k dluhové závislosti a tím komplikují přístupový proces do EU. Evropská unie musí na novou situaci rychle reagovat, není ale jasné, jakou pozici zaujme nový Evropský parlament po květnových volbách.

 

TURECKÝ VLIV NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ? KONEXE POLITIKŮ A ISLÁM JAKO KLÍČ

Region západního Balkánu představuje kolbiště pro různé zahraniční vlivy, včetně toho tureckého. Země prezidenta Erdoğana sem ovšem proniká jinými způsoby než Rusko nebo Čína.

 

JAK OMEZIT VLIV SALAFISMU NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ

Státy Perského zálivu dlouhodobě napomáhají šíření salafismu na západním Balkáně. Právě z tohoto regionu pocházelo poměrně velké množství zahraničních bojovníků v syrské občanské válce. Nejvíce bojovníků ISIS bylo z Kosova, avšak problém existuje i v sousedních státech. Způsob, jakým se Kosovo s radikály vypořádalo, může sloužit jako model pro ostatní státy v regionu i jinde v Evropě, které se potýkají s obdobnými problémy.

 

 


Special report byl připraven ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung a EURACTIV.cz


 

O autorovi: Jonáš Vlk

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace