Silné NATO skrze silnou Evropu: Vesmír a lasery jako možný český příspěvek

  • Petr Boháček a Jakub Kufčák
  • 29.10.2018 15:38

Posílení českého příspěvku ke kapacitám NATO by mělo být postaveno na kosmických aktivitách a unikátních laserových schopnostech.

První rok Trumpovy administrativy se pro mnohé překvapivě nesl v udržování americké transatlantické politiky v zajetých kolejích.

Evropští členové Aliance mezitím – 4 roky po přelomovém summitu ve Walesu a dle tehdy daných příslibů – mírně navýšily výdaje na obranu a mezi země, které plní doporučení utrácet 2 % HDP na obranu, se zařadily Rumunsko, Litva a Lotyšsko. Od summitu ve Walesu v roce 2014 probíhá transformace NATO, která bere v potaz ruskou agresivní politiku ve východní Evropě a obavy států tzv. východního křídla Aliance. Kromě řady již realizovaných opatření  NATO utvoří dvě nová alianční velení v Evropě a USA.

I přes tyto pozitivní změny ve velitelské struktuře NATO je ale z důvodu rostoucích ruských schopností A2/AD možné dosáhnout věrohodného zastrašení Ruska čím dál méně pouhým signalizováním připravenosti aliančních sil přesunout se na východní hranici NATO. Aliance musí nadále dbát na udržení své technologické převahy.

Policy paper Petra Boháčka a Jakuba Kufčáka se věnuje výzvám spolupráce EU-NATO ve vojenské mobilitě, obranných průmyslech a plánování schopností. Dále identifikuje kosmické a laserové schopnosti jako oblast, jejímž rozvojem může Česká republika přispět k nápravě technologické nerovnováhy mezi USA a Evropou a pomoci čelit ruské schopnosti zamezení přístupu (A2/AD).

 

Hlavní body analýzy:

- Severoatlantická aliance čelí dvěma dlouhodobým výzvám. Její jednotu oslabuje vnitřní hodnotový rozkol mezi dvěma stranami Atlantiku akcelerovaný kroky a výroky prezidenta Trumpa. Kvůli snižující se technologické nadřazenosti, neefektivní vojenské mobilitě a trvající nerovnováze mezi vojenskými schopnostmi evropských členů NATO a USA také slábne věrohodnost politiky odstrašení.

- Odolnost transatlantických vztahů by posílilo zintenzivnění spolupráce EU-NATO. Mělo by se jednat primárně o zlepšení vojenské mobility a o budování evropských vojenských schopností. Ty by pak měly vycházet ze silné evropské průmyslové a technologické základny

- Problém představuje rozvíjející se ruská dovednost zamezení přístupu (A2AD), které NATO není schopné dostatečně čelit. Věrohodné odstrašení Ruska bude do budoucna možné pomocí rozvoje kosmických aktivit a laserových schopností.

- V České republice dnes neexistuje politická vůle navýšit obranné výdaje a vojenské schopnosti na slibovanou úroveň, a to navzdory tomu, že Česko ekonomicky roste a bezpečnostní prostředí zůstává nadále nepříznivé. ČR by tak měla hledat způsob, jak přispět k řešení problémů NATO rozvíjením civilních schopností s vojenským využitím relevantním pro Alianci.

- Posílení českého příspěvku ke kapacitám NATO by mělo být postaveno na kosmických aktivitách a unikátních laserových schopnostech, protože k oběma má ČR skvělé předpoklady. Ty mohou posílit odstrašení Ruska ze strany NATO a zároveň stimulovat ekonomický, vědecký a inovativní rozvoj ČR.

 

Celý text si můžete přečíst zde

 

Tento text vznikl s podporou Konrad Adenauer Stiftung a byl původně publikován na webu Asociace pro mezinárodní otázky.

O autorovi: Petr Boháček a Jakub Kufčák

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace