Rumunsko hraje na východní hranici pro NATO klíčovou roli

  • Mihai Turcanu
  • 6.11.2017 17:47

Členství Rumunska v NATO je přímým důsledkem jeho staletí trvajícího strachu z ruského expanzionismu. Vzhledem k tomu, že se Rumunsko rozkládá mezi Ruskem a průlivem Dardanely, což je jeden z ruských strategických cílů, s prohlubováním rumunského vztahu s Aliancí zároveň roste úroveň geopolitického nebezpečí, kterému čelí. Tento přístup se Rumunsku zatím vyplácí a to, že je Rumunsko před Ruskem relativně v bezpečí, je hlavně zásluhou silné podpory, kterou zemi poskytují její západní spojenci. Další, méně aktivní východoevropské státy by měly následovat příkladu Bukurešti a stát se pravými spojenci NATO.

Dne 9. října byla v Krajově zahájena činnost mezinárodního úkolového uskupení NATO čítajícího zhruba 4 000 mužů. Tento rumunský úspěch ukazuje postoj této země vůči Alianci a to, jakou strategii jako její člen prosazuje. Tato strategie spočívá v poskytnutí co možná největší přidané hodnoty, čímž si Rumunsko zajistí adekvátní podporu Aliance, pokud by byla potřeba. I předtím než se formálně stala členem NATO, Bukurešť s Aliancí často úzce spolupracovala, například v Jugoslávii nebo po útocích z 11. září 2001. Od připojení země k NATO v roce 2004 se rumunští vojáci zúčastnili několika misí pod vedením NATO, včetně operací Trvalá svoboda v Afghánistánu, KFOR v Kosovu, ALTHEA v Bosně, Irácká svoboda a Aktivní snaha, mimo to jsou také součástí Černomořské námořní síly (BLACKSEAFOR). I přes ruské námitky a hrozby je navíc v Rumunsku od roku 2016 umístěn americký systém protiraketové obrany Aegis za 800 milionů dolarů spolu s trvalou základnou americké armády, což představuje dlouhodobou záruku USA pro rumunskou bezpečnost.

 

Rumunský strach se stal realitou po ruské invazi Ukrajiny v roce 2014.

 

Po rozpadu Sovětského svazu se Kreml sice obřadně zřekl své imperialistické minulosti, Bukurešť ale i přesto viděla, jak aktivně se ruská armáda v roce 1992 účastnila války v Podněstří na rumunských hranicích. To zdůraznilo strach Rumunska z ruské snahy potvrdit si svou dominanci ve východní Evropě. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014 Bukurešť jako hlavní riziko vnímala to, že v chaosu rozpoutaném během změny rozvržení sil na Ukrajině, války v Donbasu a anexe Krymu ruské tanky nezastaví, než dojedou k deltě Dunaje. Tím by došlo k okupaci celé oblasti dříve známé jako Novorusko, o čemž také ruský prezident Putin uvažoval. Tento scénář, ve kterém by Ukrajina jako nárazníkový pás mezi Rumunskem a Ruskem zcela zmizela, v Rumunsku vyvolal značné obavy. Proto rumunský prezident v srpnu 2014 požádal NATO a EU aby „postupovaly stejně jako Ruská federace“ a dodaly Ukrajině zbraně.  

 

Úroveň závazku NATO ukazuje rostoucí důležitost Rumunska pro východní hranici Aliance.

 

Bukurešť byla hlavním propagátorem Akčního plánu připravenosti (Readiness Action Plan – RAP), díky kterému narostly počty reakčních sil NATO do úrovně divizí až trojnásobně a vznikly síly velmi rychlé reakce schopné odpovědět na hybridní útok na jakéhokoli člena Aliance během několika dní. RAP také umožnil vytvoření mnohonárodnostních velitelských a řídících zařízení NATO na území východních členů Aliance. Konkrétním výsledkem této iniciativy pro Rumunsko pak bylo založení Jednotky NATO pro integraci síly (NATO Force Integration Unit – NFIU) a Mnohonárodní jihovýchodní divize (Multinational Division Southeast – MND SE), která dosáhla plné funkčnosti v červnu 2017. RAP byl ale obecně v Rumunsku vnímán jako sice podstatný krok, ale zaměřený převážně na zadržení ruské hrozby v pobaltských státech, které v té době byly kvůli svému etnickému složení vnímány jako pravděpodobnější cíl ruských hybridních útoků.

Na summitu NATO ve Varšavě v roce 2016 Rumusko urgovalo aktivnější zapojení NATO v regionu Černého moře a byla založena takzvaná přizpůsobená předsunutá přítomnost. Ta vycházela ze stejných principů jako síly rozšířené předsunuté přítomnosti na severovýchodní hranici NATO a měla ujistit členy Aliance v černomořském regionu o jejich bezpečí. V rámci této iniciativy byla založena Kombinovaná iniciativa společného zdokonaleného vzdělávání (Combined Joint Enhanced Training Initiative – CJET), která měla pokrýt pozemní, vzdušné a námořní síly, byla zahájena činnost Krajovské pracovní skupiny a čtyři britské letouny Typhoon byly umístěny na letišti Mihaila Kogălniceana. Tyto kroky následovalo cvičení Sea Breeze 2017 v červnu 2017, které bylo jedním z dosud nejambicióznějších námořních cvičení NATO.

Výše zmíněné iniciativy byly podtrženy zlepšujícími se politickými vztahy mezi USA a Rumunskem. Během prvního setkání Klause Iohannise s Donaldem Trumpem americký prezident poprvé oficiálně vyjádřil závazek USA dodržovat Článek 5 Charty NATO a Iohannis se přidal k Trumpovým výzvám, aby členové NATO vydávali na obranu 2 % svého HDP.

 

Rumunsko je dnes v mnohokrát lepší pozici, aby čelilo hrozbě z východu, než kdykoli v předchozích dvou staletích.

 

Úroveň závazku ostatních členů NATO jasně ukazuje, že Rumunsko by v případě potenciální ruské agrese nestálo o samotě. Rumunská ujištění o dodržování aliančních závazků spolu s jeho udržitelným ekonomickým rozvojem, úspěšným bojem proti korupci vysokých představitelů a programem na modernizaci armády, v rámci kterého má Rumunsko dosáhnout požadovaných výdajů na obranu, umisťují dnešní Rumunsko do mnohem lepší pozice čelit hrozbě z východu, než kdykoli v předchozích dvou staletích.

Země jako Rumunsko a Polsko jsou mnohem aktivnější co se týče východní hranice NATO než další východoevropští členové NATO, jako například Česká republika, Slovensko, Maďarsko nebo Bulharsko. Bulharsko, jehož politici udržují blízké vztahy s Ruskem, je obvykle neochotné implementovat potřebná opatření proti politikám Kremlu. Češi, Slováci a Maďaři vydávají na svou obranu mnohem méně než požadovaná 2 % HDP navzdory svým historickým zkušenostem a zdravým ekonomikám. Další bývalé socialistické země si mohou vzít příklad z polského a rumunského odhodlání jednat jako praví spojenci NATO a stát v čele evropské obrany proti ruským geopolitickým ambicím.

O autorovi: Mihai Turcanu

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace