Proč rozšiřovat vesmírný program EU v České republice?

V souvislosti s rostoucími vesmírnými ambicemi Ruska a Číny zvažuje Evropský parlament rozšíření své agentury GSA, která sídlí v Praze. Mnozí však věří, že by podobný postup vedl ke zbytečné duplikaci kapacit.

V dubnu bude Evropský parlament hlasovat o případném rozšíření agentury GSA, která slouží jako evropská alternativa k GPS. Centrála GSA se současně nachází na území České republiky a případné rozšíření agentury by znamenalo nárůst české role v evropské vesmírné politice. Ne všichni se však shodují na tom, že rozšíření GSA je skutečně nutné.

 Jedním z cílů EU v oblasti vesmírné politiky je vybudování systému, který by byl do velké míry autonomní, ale zároveň komplementoval systém Spojených států, které nadále zůstávají vesmírnou velmocí. Ačkoliv se většina institucí Evropské unie (i těch mimo ní jako je Evropské kosmické agentury) nachází na území Francie a Německa, centrála GSA sídlí od roku 2012 v Praze, díky čemuž Česká republika zažívá v poslední době rozvoj leteckého a kosmického průmyslu. Případná expanze by neznamenala pouze ztrojnásobení současné velikosti GSA, ale i navýšení českého vlivu na mezinárodní scéně.

 

Případná expanze by neznamenala pouze ztrojnásobení současné velikosti GSA, ale i navýšení českého vlivu na mezinárodní scéně.

 

Rozšíření GSA přichází v rozhodující chvíli. Rusko i Čína v poslední době pracují na posílení svého vlivu v oblasti vesmírné politiky. Ta je stále úžeji provázána nejen s civilním životem, ale i s oblastí vojenství, zejména proto, že satelitní technologie napomáhají strategické integraci a taktické koordinaci jednotlivých složek vojska. Rusko dlouhodobě považuje vesmír za klíčovou součást své velmocenské politiky a oblast, ve které může získat rozhodující výhodu oproti Západu. V roce 2002 USA odstoupily od smlouvy ABM a Rusko v reakci na to zahájilo vývoj obranných raket operujících ve vesmíru, které by byly schopny zneškodnit antibalistické rakety USA. V souvislosti s prudkým ochlazením rusko-amerických vztahů v posledních letech Putin oznámil plánované rozmístění tří set nových strategických raketových zařízení a zahájil vývoj protisatelitních kapacit.

 

Pokud chce EU získat v oblasti vesmírné politiky alespoň částečnou autonomii, navýšení kapacit je nezbytnou podmínkou.

 

Čína se rovněž pokouší nabýt statusu kosmické velmoci. Stejně jako pro Rusko, i pro Čínu bylo americké odstoupení od smlouvy ABM znamením, že v případě války se USA zaměří na její satelity a raketová zařízení. Čína navíc považuje vesmír za pomyslnou Achillovu patu americké bezpečnostní politiky a pro tuto oblast vyvinula množství zbraní, kterým se přezdívá ,,trumfová esa“. Případné užití těchto zbraní by mělo drtivý dopad i na evropské mocnosti, jelikož jejich vesmírné instalace jsou do velké míry závislé na kapacitách USA.

Navzdory současnému vývoji v oblasti vesmírné bezpečnosti není expanze GSA jistá. Někteří evropští poslanci tvrdí, že se program zbytečně překrývá s kompetencemi Evropské kosmické agentury. Ačkoliv duplicitě by se měla EU za každou cenu vyhnout, pokud je jejím cílem získat v oblasti vesmírné politiky alespoň částečnou autonomii, navýšení kapacit je nezbytnou podmínkou. Duplicita však hrozí nejen v oblasti kompetencí, ale právě i v oblasti konkrétních kapacit. Civilní a vojenské systémy jednotlivých členských států jsou v mnoha ohledech nekompatibilní a jejich integrace je tudíž obtížná. Pokud je však Evropská unie rozhodnuta nastoupit cestu ke strategické autonomii, rozšíření GSA je klíčovým krokem tímto směrem a Evropský parlament by ho navzdory všemu měl schválit.

O autorovi: Nicole Ely

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace