Pařížská klimatická dohoda vstoupila v platnost

  • Michaela Ceklová
  • 12.11.2016 19:57

Dne 4. listopadu, necelý rok po svém dojednání, vstoupila v platnost Pařížská klimatická dohoda. Dokument je zlomem ve skutečném úsilí v rámci změny klimatu, neboť předpokládá udržení globálního oteplování pod dvěma stupni Celsia a přitom má snahu se přiblížit k 1,5 stupni. Dohodu ratifikovalo 97 zemí, z nichž se většina podílí na 70 % znečištění ovzduší emisními skleníkovými plyny. Dohodu dosud neratifikovaly státy jako Japonsko, Rusko, Itálie, Austrálie či Velká Británie.

Pařížská dohoda prakticky nahrazuje Kjótský protokol z roku 1997, který nabyl účinnosti v roce 2005. Státy se v jeho rámci zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Kjótský protokol byl přijat velmi pozitivně a v rámci EU se podařilo protokol plnit, na druhou stranu se zvýšila produkce emisních plynů v rozvojovém světě, takže se emise reálně nesnížily. Pařížská dohoda naopak bere v potaz i požadavky rozvojových zemí, takže má dostatečné předpoklady být v boji proti klimatickým změnám úspěšná.

O autorovi: Michaela Ceklová

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace