Obnovitelné zdroje by mohly v roce 2030 vytvářet až 50 % elektrické energie v EU

Podle nové studie think thanku Sandbag a Agora Energiewende by obnovitelné zdroje mohly v roce 2030 vytvářet až 50 % elektrické energie v EU.

Koncem ledna tohoto roku navíc 11 členských států EU oznámilo dosažení národního cíle v podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie. Mezi nejúspěšnější státy patří Švédsko, Finsko a Litva, naopak mezi státy, které se svým národním cílům nepřibližují, je Nizozemsko, Francie a Irsko. EU jako celek zatím dosáhla 17 % podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie, požadovaný cíl je v současné době nastaven na 35 % do roku 2030. Rozvoj obnovitelných zdrojů v EU je ovšem zkreslen především státy jako je Německo a Velká Británie, které díky energetické tranzici využívají především obnovitelné zdroje. Podle odborníků není cíl 35 % nedosažitelný, ale předpokládá vyšší míru energetické tranzice a změnu energetických mixů států EU, což představuje pro některé země nepředstavitelné investice.  V souvislosti s debatou ohledně využívání obnovitelných zdrojů prošel Evropským parlamentem návrh tří rozhodujících energetických zákonů ohledně úpravy společného trhu s elektřinou, o obnovitelné energii a o správě věcí veřejných. Všechny tři zákony v současné době čekají na schválení Komisí.

O autorovi: Michaela Ceklová

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace