Nástroje Ruska v České republice

  • Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI)
  • 24.1.2018 13:00

Vzhledem ke slovanským kořenům české společnosti a čtyřem desítkám let sovětské nadvlády jsou v některých částech populace patrné pozůstatky kladného postoje vůči Rusku. Zatímco někteří s Moskvou sympatizují jednoduše z přesvědčení, na většinu má rozhodující vliv promyšlená ruská strategie, kterou prosazují osoby s těsnými obchodními a osobními vazbami na Kreml.

Role Ruského velvyslanectví 
—  S 55 akreditovanými diplomaty (92 včetně manželek a manželů) je diplomatická mise Ruské federace v roce 2017 nesrovnatelně větší než diplomatické mise západních spojenců České republiky. Prostřednictvím skrytých i zjevných aktivit sehrává velvyslanectví klíčovou roli v manipulativní činnosti Kremlu.

— Česká republika funguje pravděpodobně jako regionální centrum ruských zpravodajských služeb. Čeští bezpečnostní experti odhadují, že asi třetinu zaměstnanců velvyslanectví tvoří členové zpravodajských služeb, k čemuž je třeba připočíst ty, kteří pracují bez diplomatického krytí.

Kulturní sféra
— Řada českých nevládních a kulturních organizací zaujímá vůči Rusku kladný postoj a vědomě či nevědomě šíří dezinformace a další zkreslené narativy vytvářené nebo inspirované v Kremlu. Ve většině případů se však neprokázala přímá ruská účast ani finanční podpora.

— Několik proruských nevládních organizací, jako je například Institut slovanských strategických studií, se účastní panslavických konferencí, které poskytují příležitost k navázání vztahů a hlubší integraci neformálního klubu prokremelských neziskových organizací.

Politická sféra a extremismus
— Příklady ruského vlivu lze najít napříč celým politickým spektrem. Nejvytrvalejším podporovatelem Ruska mezi českými politickými stranami je nicméně Komunistická strana Čech a Moravy.

— Od roku 2014 vycestovalo hned několik jejích poslanců na takzvané pozorovatelské volební mise do Donbasu i na Krym, čímž porušili ukrajinské zákony a vyvolali diplomatické roztržky-

— Mezi nejhlasitější obhájce kremelských zájmu patří i dvě prominentní postavy: současný prezident Miloš Zeman a exprezident Václav Klaus. Oba jsou známí těsnými vazbami na ruskou podnikatelskou sféru a opakovaně se účastnili každoroční rhodoské konference Dialog civilizací, kterou pořádá ruský oligarcha Vladimir Jakunin.

— Prezident Zeman několikrát vyzýval ke zrušení protiruských sankcí a vyslovil se pro přátelské vztahy a užší ekonomickou spolupráci. Mezi jeho nejbližší spojence a podporovatele patří lidé jako Martin Nejedlý nebo Zdeněk Zbytek, podnikatelé s bohatými vazbami na ruské obchodníky i diplomaty, kteří vytrvale lobují za ruské obchodní zájmy v České republice.

— Stopy podpory jsou patrné i mezi extremistickými a polovojenskými skupiny, jen minimum z nich však překračuje rámec podpory ideologické. Jedinou výjimku představuje extremistické politické hnutí Řád národa, které sídli ve vile patřící ruskému velvyslanectví.

Mediální a informční prostor
— V české republice existuje čtyřicet až padesát platforem, které aktivně šíří proruské dezinformace a Kremlem inspirované narativy. Většina z nich je aktivní od roku 2014. Ruská vláda přímo financuje pouze českou verzi mezinárodního zpravodajského serveru Sputnik, ostatní média nedeklarují k Rusku žádnou loajalitu.

— Parlamentní listy se staly zdaleka nejúspěšnější dezinformační platformou, která přitahuje pozornost emocionálně laděnými články s chytlavými titulky. Většinu jejich obsahu tvoří proruské a protizápadní články. Server má pevné vazby a exkluzivní přístup k prezidentu Miloši Zemanovi.

Ekonomická a finanční sféra
— Navzdory relativně malému, avšak nikoli nevýznamnému objemu vzájemnému obchodu a přímých zahraničních investic řadu ruských obchodů pravděpodobně zastírá rozsáhlá síť zahraničních dceřiných společností. Oficiální údaje proto nezachycují plný rozsah ekonomického vlivu Ruska v zemi.

— Rusko se snaží udržet si v Česku vliv nad sektorem jaderné energie. Dceřiná společnost státní agentury pro atomovou energii Rosaton, TVEL, je (minimálně do roku 2020) výhradním dodavatelem jaderného paliva do elektráren v Temelíně i Dukovanech. V souladu se Státní energetickou koncepcí probíhá příprava nového tendru pro elektrárnu v Dukovanech a Rosatom bude nejspíš jedním z vážných uchazečů.


Kompletní shrnutí vlivu Ruské federace v rámci visegradských zemí najdete zde. Text vznikl v rámci publikace "United We Stand, Divided
We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad Countries" vedené Pražským institutem bezpečnostních studií (PSSI).

O autorovi: Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI)

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace