Mise & Hodnoty & Kodex

Mise

Chceme monitorovat, otevírat a nastolovat témata v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky, zejména v regionech V4 a nabízet možnosti jejich řešení. 

Chceme nabízet náš mediální prostor všem středoevropským expertům, novinářům, think-tankům a politikům, pohybujícím se v bezpečnostní a zahraniční politice.

Nechceme jen kritizovat, či se podílet na podpoře paniky společnosti z nejrůznějších současných hrozeb, ale nabízet vyvážený pohled, tlumit hysterii a strach ve společnosti z některých bezpečnostních témat.

Chceme podporovat proevropské trendy a tím se podílet na stabilitě politického prostředí v ČR a středoevropského prostoru, protože věříme, že jednotná EU je zárukou bezpečnosti a stability těchto regionů.

 

Hodnoty

  1. Naše informace pocházejí vždy minimálně ze dvou nezávislých zdrojů, s výjimkou oficiálních prohlášení státních institucí a vládních představitelů.
  2. Striktně oddělujeme ryze informační obsah od obsahu názorového či prediktivního.
  3. Stojíme zcela stranou veškerých vlivových skupin a odmítáme jakoukoliv intervenci třetí strany týkající se naší mise nebo obsahu.
  4. V případě konfliktu informujeme o stanoviskách všech zúčastněných stran, s výjimkou okrajových skupin, u nichž si vyhrazujeme právo posouzení relevance uvedení jejich stanoviska.
  5. Volíme vždy co nejpřesnější a citově nejméně zabarvený jazyk s cílem vyhnout se vytváření klamavých dojmů z poskytovaných informací.

Kodex

Řídíme se kodexem České tiskové kanceláře, jakožto hlavního představitele objektivního a nezávislého zpravodajství v České republice. 

 

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace