Komise vyvíjí snahy o posílení interoperability informačních systémů EU

Poslanci Evropského parlamentu (EP) jednali 21. června na půdě podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE) s komisařem pro bezpečnostní unii Sirem Julianem Kingem o „Sedmé zprávě o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii“, která se zaměřuje především na úsilí Komise docílit do roku 2020 vzájemné interoperability centralizovaných informačních systémů EU v oblastech bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace. V této souvislosti se konkrétně hovoří o vytvoření evropského portálu pro vyhledávání, sdílených službách pro porovnávání biometrických údajů a společném úložišti údajů o totožnosti.

Výbor EP pro zahraniční věci (AFET) 26. června projednával navrhovaný systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který by měl být realizován do konce letošního roku. Primárním cílem ETIAS má být shromažďování informací o všech osobách cestujících do EU bez vízové povinnosti tak, aby bylo možné provádět předběžné kontroly zaměřené na nelegální migraci. Dále byl rozebrán již fungující Schengenský informační systém (SIS), kde jsou naopak vyvíjeny snahy o jeho posílení, aby tak systém mohl být využíván v oblasti hraničních kontrol a bylo díky němu možné vynucovat navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Junckerova Komise se tak evidentně snaží postupně naplňovat cíle své „Evropské agendy bezpečnosti“, v rámci které má dojít k posílení širokého spektra bezpečnostních aspektů na celoevropské úrovni.

O autorovi: Tomáš Hošek

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace