Kdo jsme?

Kdo jsme

Evropský bezpečnostní žurnál je analytický server, který má za cíl poskytovat zpravodajství, analýzy a rozhovory pro širokou a odbornou veřejnost o bezpečnostních a mezinárodně-politických událostech důležitých pro Evropu. ESJ nemá za cíl soutěžit s mainstreamovými médii, ale naopak nabídnout střízlivý evropský pohled na bezpečnostní témata. Posláním ESJ je zamezit dezinformacím, informačnímu chaosu a hysterii ohledně mnoha bezpečnostních hrozeb od migrace po terorismus a nabídnout jasné, stručné a srozumitelné informace o těchto tématech. chto tématech. 

Evropský bezpečnostní žurnál jsou neziskovým projektem, který do svého osamostatnění podporován nadačním fondem REGI BASE. Redakční tým serveru Evropský bezpečnostní žurnál je složený z odborníků na bezpečnost a mezinárodní vztahy, čerstvých absolventů vysokých škol nebo současných univerzitních studentů z celé Evropy.

 

Co přinášíme

Poskytujeme stručný, odborný a jasně artiukolvaný obsah. Naše analýzy, rozhovory a zpravodajství se věnují bezpečnostním hrozbám a mezinárodnímu vývoji.

Toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím několika úrovní obsahu.

 

Proč to děláme

ČR, východoevropský prostor a Evropská unie dnes čelí mnohým hrozbám, jako je migrace, terrorismus, dezinformace, vzmáhající se xenofobie, populismus a hysterie, či naopak lhostejnost. Bezpečnostní témata jsou znásilňování médii a populisty s cílem vyvolat strach a získat pozornost na této vlně negativních  emocí. Jedině střízlivě informovaná a vzdělaná společnost může takovým tlakům vzdorovat. Slova svoboda a bezpečnost se stávají čím dál tím víc citovanějšími a my na to chceme reagovat. 

 
Co je naším cílem

Oddělit informace o bezpečnostní problematice od balastu zavádějících zpráv, které v dnešní době výraznou měrou přispívají k vytváření informačního chaosu.

Tlumit tendenční zpravodajství a propagandistické tlaky, které jsou dnes vyvíjené ze všech stran nejen na Českou republiku, ale i na východoevropský region a potažmo celou Evropskou unii. Tím chceme přispívat ke stabilitě demokratického politického prostředí a k potlačení hysterických, radikálních a antisystémových nálad v tomto prostoru.

Evropský bezpečnostní žurnál se soustředí na problematiku kybernetické bezpečnosti, energetické bezpečnosti, migrace, terorismu a obrany. Naším cílem je zpřístupnit odborné pokrytí bezpečnostních témat široké veřejnosti a rozvíjet informovanost o konkrétních bezpečnostních hrozbách.

Inspirovat veřejnost k vyváženějším a hlubším diskusím, které berou ohled na širší souvislosti.

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace