Hrozbu extremismu a terorismu v ČR posilují zahraniční vlivy

  • Tomáš Kubík
  • 16.1.2019 07:13

Ačkoliv problematika extremismu a terorismu momentálně zůstává vzhledem k hojně diskutovaným aktivitám ruských a čínských tajných služeb mírně upozaděna, z dlouhodobého hlediska patří tato témata k nejskloňovanějším bezpečnostním hrozbám na území ČR. Roztříštěnost domácí extremistické scény a klesající počet teroristických útoků v Evropě vylučují konkrétní nebezpečí pro bezpečnost ČR, navzdory tomu jsou však rizika spojená s těmito hrozbami na našem území nadále přítomna. Vyplývá to z obsahu nejnovější výroční zprávy Bezpečnostní informační služby či dokumentů Ministerstva vnitra ČR.

Tuzemský tradiční extremismus již nepředstavuje takovou hrozbu jako v minulosti, za což lze mimo jiné vděčit i úspěšné bezpečnostní politice státu. Za aktuální problémy lze tak spíše označit polarizaci společnosti v různých politických otázkách či ryze pragmatické snahy sympatizantů radikálních ideologií vyvolat emocionální reakce veřejnosti prostřednictvím různých manipulativních kampaní. Témata extremistů tak spíše přebírají populistická protiimigrační a protimuslimská uskupení, která se již nepovažují za součást extremistické scény.

 

Extremistická hnutí v ČR se přeměnila v rozštěpené a nesourodé subjekty, jejichž představitelé jsou umírněnější než dříve.

 

Pravicová extremistická hnutí v čele s Národní demokracií či Dělnickou stranou sociální spravedlnosti se na českém území v posledních několika měsících přeměnila v menší rozštěpené nesourodé subjekty, jejichž představitelé jsou umírněnější než dříve. Přetrvávajícími nosnými tématy pravicového extremismu jsou silná prokremelská orientace a její implikace v podobě šíření lživých informací k prosazení ruských zájmů na úkor českých, protesty proti politickým představitelům či kritika EU. Kontinuitu lze najít i u antimuslimských aktivit, jež zdůrazňují neslučitelnost islámu s evropskými hodnotami a nadále jsou spojovány s hrozbou terorismu. Naopak lze registrovat pokles protiimigračních nálad, které vlivem obecného zmírnění migrační krize ztrácejí ve veřejném prostoru na významu.

Podobným směrem se v českém prostředí ubírají krajně levicové skupiny, které jsou rovněž charakteristické silnou fragmentací a nízkým počtem sympatizantů. Dominantním proudem je anarchismus, jehož přívrženci se soustředí především na mobilizační témata, jako je podpora squatů v Praze, environmentální aktivismus nebo happeningy proti projevům rasismu a xenofobie. Podobně jako u pravicového extremismu nejsou v posledních měsících registrovány žádné přímé militantní akce.

 

V současnosti lze pozorovat trend úzké provázanosti české extremistické scény s událostmi v sousedních zemích.

 

Domácí bezpečnost tak ve větší míře mohou ohrožovat zahraniční extremistické aktivity. V tomto ohledu lze pozorovat trend  úzké provázanosti české extremistické scény s událostmi v sousedních zemích. Tradičně silné vazby jsou na Slovensku, kde má významné politické postavení krajně pravicová strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, vedená Marianem Kotlebou. Dlouhodobou hrozbu představují německá extremistická hnutí, především neonacisté. V současné době se eviduje přes 400 německých pravicových extremistů na svobodě, na které byl vydán zatykač, z nichž tři desítky se podle úřadů dostaly do ČR, Polska či Rakouska. Také ultrapravicová strana NPD, částečně i populistická AfD či hnutí tzv. Říšských občanů disponují silnou základnou svých členů s potenciálem proniknout i na českou scénu. Silné zastoupení má i levicové spektrum, které velmi posílilo po protestech proti summitu států G20 v Hamburku v červenci 2017. Registrovat lze i výrazný vzestup extremismu v Polsku, kde se utváří silná krajní pravice především v rámci Pochodů nezávislosti při příležitosti výročí nezávislosti státu. Každoročně se pochodu účastní desetitisíce domácích i zahraničních stoupenců krajní pravice. Extremistické skupiny v Maďarsku tradičně reagují na tamější politický vývoj, za radikální projevy lze pokládat pravidelná neonacistická setkání a pozornost je nutné věnovat i nově vzniklé krajně pravicové straně Síla a neohroženost.

 

Hrozba islámského radikalismu zůstává v Česku stále relativně marginální.

 

Přestože se přímé teroristické činy ČR vyhýbají, hrozbu teroristického útoku nelze vyloučit. Vyvstává zde například riziko potenciální radikalizace českých občanů či příslušníků muslimských komunit žijících na našem území. V ČR lze registrovat patrné projevy islamistické radikalizace jednotlivců, které ovšem nevedou k přímým rizikovým činnostem. Diskutovaným případem se stala kauza slovenského islámského konvertity Dominika Kobulnického, dlouhodobě žijícího v Praze, který čelí obžalobě z propagace Islámského státu a Kavkazského emirátu a zřejmě připravoval teroristický útok. Z podpory terorismu byl potom obviněn bývalý pražský imám Samer Shehadeh, jenž pomáhal svým příbuzným vycestovat do Sýrie, kde bojovali pod teroristickou organizací Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Navzdory těmto medializovaným případům je však zapotřebí podotknout, že umírněná muslimská obec v ČR se od aktivit těchto jedinců široce distancuje.

Zpráva BIS tudíž již tradičně střízlivě zhodnotila různorodé bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, které v mnohém kopírují širší vývoj v regionu. Mezi možná rizika patří násilí podnícené radikální islamistickou ideologií, zdá se ale, že toto nebezpečí je v Česku stále relativně marginální. Další riziko představují extremistické pravicové i levicové skupiny, které sice v poslední době působí roztříštěně, ale jsou  posilovány zahraničními vlivy. Velkým problémem zůstává polarizace české společnosti. Podobně jako v jiných státech Evropy i v Česku vzrůstá nebezpečí sociální fragmentace a také postupného posouvání hranic politického a společenského normálu k čím dál větším extrémům. V příštích letech tak bude nutné nadále monitorovat všechna z výše zmíněných rizik, přičemž zvláštní důraz je třeba klást právě na tendenci rozdělování společnosti.

O autorovi: Tomáš Kubík

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace