Evropská unie podpoří policii v přístupu k zašifrovaným datům

Evropská komise 18. října oznámila, že je třeba zavést opatření omezující negativní vliv, který má užívání šifrování na vyšetřování trestných činů. Plánovaná podpora zahrnuje legislativní změny i posílení technické způsobilosti v rámci dešifrovacích schopností.

Z právního hlediska se počítá s usnadněním přeshraničního získávání elektronických důkazních materiálů, které bude zároveň podporováno financováním výcviku mezinárodní spolupráce, standardizací procesní stránky vzájemné interakce a zřízením elektronické informační platformy pro členy EU. Policejní složky evropských zemí by měly pod záštitou Europolu disponovat sítí vzájemně spolupracujících expertních pracovišť podílejících se na tvorbě sdíleného fondu technik a nástrojů napomáhajících k získávání zločinci zašifrovaných informací. V rámci realizace těchto kroků přitom nemá docházet k zakazování či oslabování (například formou backdoorů) používaného šifrování. Od iniciativy si Komise slibuje pokrok bezpečnostních složek při překonávání výzev představovaných šifrovacími technologiemi, aniž by došlo ke kompromitaci produktů a služeb soukromých společností a ohrožení dat jejich uživatelů. Otázkou zůstává, nakolik efektivně se adoptovaná opatření projeví a zda se členské země prosazující přístup do enkrypcí zabezpečených komunikačních služeb, jako WhatsApp a Telegram, s touto formou řešení na evropské úrovni spokojí. Zástupci softwarových společností, kteří dlouhodobě upozorňují na klíčovou úlohu, kterou má silné šifrování pro řadu běžně užívaných řešení jako online bankovnictví, rovněž vyjádřili obavy z vágně definovaných prostředků a technik, jejichž vývoj a nasazení dokument předesílá.

O autorovi: Roman Šulc

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace