ENISA podporuje vznik směrnic pro oblast pojištění proti kybernetickým událostem

Podle Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) je třeba přístup Evropské unie přizpůsobit rostoucí míře zavádění pojištění proti škodám, způsobených soukromé sféře kybernetickými incidenty. Agentura v tomto ohledu vyzívá EU a národní autority ke konsenzu na tom, jaké formy poškození by měly být příslušným pojištěním kryty a doporučuje, aby byly ve spolupráci s Evropskou komisí stanoveny směrnice pro pojišťovací společnosti zahrnující nástin hodnocení kyberbezpečnostních rizik pro jednotlivé firmy. Z pozice EU by dle ENISY rovněž mělo dojít k vytvoření centralizované databáze kybernetických incidentů, která by pojistitelům sloužila k porovnávání informací o hackerských útocích v různých sektorech, což by mělo přispět k pochopení charakteru hrozeb, s nimiž se jednotlivá odvětví setkávají.

Od zavedení pojišťovací politiky, k níž ENISA zástupce privátní sféry pobízí, se očekává efektivnější reakce na závažné kyberútoky (například různé kmeny ransomware, které v roce 2017 způsobily masivní škody) a podpora ekonomické situace jimi postižených subjektů. ENISA, jejíž role byla v rámci aktuální evropské Strategie kybernetické bezpečnosti významně posílena, se vedle problematiky pojišťovnictví zaobírá také tvorbou evropského certifikačního rámce pro garanci bezpečnosti IT zboží a služeb.

O autorovi: Roman Šulc

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace