Čína pracuje na migrační reformě, reaguje na historickou míru urbanizace

  • Dominika Wygrysová
  • 27.3.2016 01:40

Čína zažívá jednu z největších vln urbanizace v historii. Do měst se přistěhovalo již okolo 250 milionů osob. Většina z nich přitom nemá oficiální smlouvy se svými zaměstnavateli a nemá ani nárok na městské veřejné služby, jako například zdravotnictví. Země má nyní v plánu společně s postupným zpomalováním ekonomiky docílit transformace těchto většinou chudých občanů do nové střední vrstvy, která zemi zajistí rozvoj. Jedním z prvních míst, kde země testuje nový model správy velkoměst, je Chongqing. Unikátní model vychází ze tří iniciativ. Zaprvé, vláda oznámila stavbu nových bytů určených na pronájem městské chudině. Cena se přitom pohybuje pouze na 60% průměru v daných lokalitách. Co víc, po pěti letech strávených v daném bytě budou mít jeho obyvatelé šanci jej od státu odkoupit. Tento systém je pro zemi, která se běžně zdráhá vydávat peníze na pomoc migrujícím pracovníkům, zcela unikátní. Druhým krokem je udělení měšťanského statusu až 10 milionům migrantů, což jim zajistí již zmiňovaný přístup k veřejným službám. V Číně přitom dodnes funguje systém Hukou, jenž tato práva zajišťuje pouze v místě registrace domácnosti, nebo na základě místa narození jednoho z rodičů dané osoby. Tímto způsobem tak Čína reguluje migraci napříč zemí. Třetí a asi největší změnou je povolení udělené farmářům a lidem z venkova prodat svůj pozemek k účelům výstavby nových domů a kanceláří. Tím mohou nalézt potřebné finanční zdroje pro přesídlení do jiných oblastí, zejména pak měst. Současně země nepřijde o dosud udržovanou ornou půdu. Oficiálně přitom Čína s prodejem majetku zemědělců stále nesouhlasí. Jak se ukazuje, tyto reformy velkoměstu v mnoha ohledech pomohly. Od jejich prosazení došlo například ke snížení počtu městských demonstrací. Reformu již vlažně podpořil i hlavní představitel státu, prezident Xi Jinping.

O autorovi: Dominika Wygrysová

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace