Čína plánuje aktivně bojovat proti změně klimatu, ale jak?

Čína změnila svůj postoj ke změně klimatu, stále však musí odvézt mnoho práce, pokud chce uspět

Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Spojených státech opět potvrdila, že Čína je odhodlaná podílet se na snaze omezit negativní dopady změny klimatu. Spolu s prezidentem Obamou vyjádřili záměr spolupracovat při hledání řešení, a to i během konference COP21 v Paříži. Čínský prezident navíc potvrdil spuštění systému obchodování s emisními povolenkami v roce 2017. Postoj Pekingu je velice důležitý, jelikož právě Čína je zemí s nejvyššími emisemi CO2 na světě.

Až do nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga přitom Čína odmítala přijmout větší opatření na omezení emisí. Podobně jako ostatní rozvíjející se země argumentovala tím, že problém způsobily zejména rozvinuté západní státy a že ostatní země mají stejné právo na ekonomický růst. Tento přístup nejen komplikoval uzavření globální dohody, která by omezila emise, ale také odrazoval další státy od přijímání vlastních opatření pro boj se změnou klimatu. Čína byla například jednou ze zemí, které zabránily přijetí větších závazků během jednání v Kodani v roce 2009. S novým vedením ale přišla změna postoje k otázce globálního oteplování, a je vidět vůle režimu stát se konstruktivním aktérem v těchto otázkách.

Patrně nejdůležitějším krokem bude vytvoření celostátního trhu s emisními povolenkami. Již nyní fungují v devíti městech a regionech zkušební trhy, které mají sloužit jako modely pro vytvoření celostátního systému. Čína také v posledních letech přidala nejvíce výrobní kapacity elektřiny z obnovitelných zdrojů na světě. Přijatá opatření se ale soustřeďují zejména na uhlíkovou intenzitu ekonomiky, tedy emise CO2 na jednotku HDP. To však vzhledem k rozsáhlosti problému zdaleka není dostatečné. Podobně ani příslib prezidenta Si Ťin-pchinga z loňského podzimu, že se nejpozději do roku 2030 začne snižovat celková míra emisí, není dostatečným přispěním, pokud má být dosaženo cíle omezit oteplení planety na 2°C oproti předindustriálním dobám. Dosavadní kroky nicméně naznačují, že Čína má vůli jednat, což samo o sobě přináší prolomení ledů na mezinárodní scéně.

Barack Obama a Si Ťin-pching se v listopadu 2014 dohodli, že jejich země budou společně bojovat proti změně klimatu (copyright profimedia.cz)

Zejména spolupráce se Spojenými státy dává naději na dosažení důležité dohody během prosincové konference v Paříži. Podobně jako Čína, i USA byly donedávna spíše překážkou ve snahách o celosvětově koordinované úsilí o snížení emisí. V současnosti však vlády obou zemí začínají přikládat větší důležitost potřebě vyhnout se ničivým dopadům změny klimatu, a připojují se i některé další rozvíjející se země. V červenci přislíbily Brazílie a Spojené státy zvýšit o 20 % podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. V posledních dnech také Indie, která je dlouhodobě kritizována za nečinnost v environmentálních otázkách, oznámila úmysl snížit uhlíkovou náročnost ekonomiky. 

Stále však platí, že zatím přijatá opatření nejsou dostatečně odvážná, aby výsledné snížení emisí stačilo k odstranění rizika nezvládnutelného sociálního, ekonomického a politického dopadu změny klimatu. Se stoupající naléhavostí problému však bude růst i vůle zakročit, a stávající přístup čínské vlády napovídá, že myslí svou environmentální politiku vážně. Avšak stále platí, že hlavním opodstatněním stávající vlády v očích Číňanů je ekonomický růst, a je otázkou, zda se režimu podaří skloubit ho s přechodem k ekonomice slučitelné se zdravým životním prostředím. Navíc země se v současné době potýká s výrazným ekonomickým zpomalením oproti minulým letům, a může se stát, že vláda při navrhování systému upřednostní ozdravení průmyslu před omezením emisí.

V současné době nelze odhadnout, jak daleko je Peking ochoten zajít. Ačkoliv je na místě mírný optimismus, teprve budoucí kroky ukážou, jak velká je skutečná odhodlanost režimu čelit změně klimatu. Důležité bude zejména to, jakou roli Čína sehraje v Paříži a jaká bude výsledná podoba systému obchodování s emisními povolenkami.

Fotografie 1: Peking (copyright profimedia.cz)

Fotografie 2: Barack Obama a Si Ťin-pching se v listopadu 2014 dohodli, že jejich země budou společně bojovat proti změně klimatu (copyright profimedia.cz)

O autorovi: Tereza Krásová

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace