České ministerstvo obrany chce obměnit radiolokátory

  • Redakce ESJ
  • 24.8.2016 23:38

Ve středu 17. srpna byly na Ministerstvo obrany ČR doručeny nabídky týkající se plánovaného dodání osmi souprav radiolokátorů MADR. Tato zkratka označuje mobilní radar protivzdušné obrany. Jde o zařízení, které je schopno detekovat vzdušný cíl, rozpoznat, zdali jde o nepřítele či nikoliv, lokalizovat jeho polohu a sledovat jeho pohyb.

Své nabídky zaslaly zbrojní koncerny z Francie, Izraele a Švédska. Současně s doručením nabídek zasedla poprvé hodnotící komise resortu obrany, která má za úkol posoudit nejprve jejich úplnost a následně to, kterak konkrétní nabídka vyhovuje či nevyhovuje zadaným kritériím. Poté bude následovat druhá fáze výběru, kdy pomocí matematického modelu budou zkoumány rozličné ekonomicko-technické parametry, kterých je zhruba 360. Transparentnost nabídky má podle slov ministra obrany Stropnického zaručit realizace pořízení na mezivládní úrovni, místo na úrovni vláda – zbrojní společnost.

Důvodem poptávky radiolokátorů MADR je značná zastaralost stávajících souprav sovětské výroby, které již svými technickými parametry a možnostmi nedostačují moderním trendům v rámci NATO. Důležitost výše zmíněných technologií je umocněna tím, že schopnost efektivně zabezpečit vlastní vzdušný prostor se neobejde bez spolehlivé a účinné schopnosti rozpoznávat a sledovat potencionální cíle. V neposlední řadě může nákup této techniky do budoucna podnítit podobné kroky u partnerských zemí V4, ačkoliv původně plánovaná společná zakázka s Maďarskem a Slovenskem vzala za své již v roce 2014.

O autorovi: Redakce ESJ

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace