Balkanizace internetu mění kyberprostor

Probíhající balkanizace internetu může změnit kyberprostor tak jak ho známe

Od září 2015 platí v Rusku nový kybernetický zákon, který zvyšuje moc Kremlu nad internetem v Rusku. Podobně jako Čína se Rusko snaží volný, neregulovaný a svobodný kybernetický prostor dostat pod svou kontrolu. Oficiálním cílem je zvýšit tak schopnost čelit kybernetickým hrozbám, terorismu a špionáži od státních i nestátních aktérů. Hlavní motivací je ale neslučitelnost hodnot těchto režimů se základními vlastnostmi kyberprostoru jako je decentralizace, svobodný přístup, neregulovatelnost a dominantní role nestátních aktérů. Zatímco se Čína a Rusko snaží o zajištění restriktivní a vůdčí role státu v této nové doméně Spojené státy a západní společnosti základní hodnoty, na kterých byl internet vybudován, respektují a považují je za jeho hlavní esenci. V situaci, kdy se státy nedokáži dohodnout na vytvoření pravidel mezinárodního režimu regulující kyberprostor, je balkanizace – fragmentace celosvětově propojeného internetu - a narušení současného decentralizovaného internetu bez určující role států novou realitou.

Firmy operující v Rusku od 1. 9. podléhají takzvanému lokalizačnímu zákonu, který podmiňuje obchodování společností jako Gmail nebo Facebook tím, že budou muset uchovávat data svých uživatelů výhradně na území Ruské federace. Díky novému zákonu má také Kreml mnohem více nástrojů k monitorování veškerého internetového provozu a další možnosti ke kontrole společnosti, informací a disentu. Základním odůvodněním je ochrana ruského kybernetického prostoru od zahraničních útoku, nestátních aktérů ale také intervencím ze strany Spojených států. Mezi další nástroje patří zablokování webových stránek opozice nebo přísná regulace bloggerů. Vladimir Putin v minulosti prohlásil, že internet je speciální projekt CIA a v ruské Dumě se objevil návrh na vytvoření samotného odděleného ruského internetu, nebo na zákaz používání veškerých zahraničních softwaru. Čínský přístup k internetu je ještě restriktivnější. Komplexní systému cenzury a kontroly přezdívaný Velký čínský firewall filtruje veškeré internetový provoz. Blokuje tak tisíce nežádoucích webových stránek disidentů, opozice, aktivistů, zahraničních médií, jako je třeba New York Times nebo Washington Post, ale také Facebook nebo Google. Jeho součástí je také systém Golden Shield vyvinutý americkými firmami jako je Cisco a jeho $700 milionová struktura je z drtivé většiny postavena na západních technologiích.

Zásadním principem při vývoji komunikačních technologii, na kterých je postaven internet, tedy přepojování paketů, byla decentralizace komunikační sítě za cílem zvýšení její odolnosti proti jaderným útokům v šedesátých letech. V devadesátých letech v době světového vítězství tržního nad centrálně plánovaným hospodářstvím se pak Clintonova administrativa rozhodla internet neregulovat, aby neomezila jeho neuvěřitelný ekonomický potenciál a nechala jeho vývoj a komercializaci volný průběh, protože nebylo technicky možně efektivně anarchický a decentralizovaný kyberprostor regulovat. Hodnoty, které daly internetu svůj charakter – neomezený přístup, decentralizace, svoboda, nekonečná inovace – ale také přinesly bezpečnostní rizika a oslabila

Kyberprostor má Hobbesiánský charakter, který umožňuje nejen kriminálním aktérům jeho zneužití, ale stal se zejména pátou válečnou doménou pro státy. Pro země jako Čína a Rusko je současný status quo internetu bezpečnostním rizikem z několika důvodů. Umožňuje volný přístup k necenzurovaným informacím, je těžce kontrolovaným komunikačním prostředkem, omezuje vliv státních aktérů a je oblastí s naprostou technologickou a softwarovou nadvládou soukromých firem ze Spojených států. V kontextu absence mezinárodního konsenzu k vytvoření pravidel a regulace ve formě mezivládního režimu upevňující dominantní roli státu v kyberprostoru tak bere Čína i Rusko věci do svých rukou, aby ochránila své režimy. To ale vede k prohlubující se balkanizaci internetu, kde každá země představuje svá vlastní pravidla a regulaci narušující přirozené vlastnosti kyberprostoru pod záminkou bezpečnostních hrozeb. Stejně jako historický zrod státní suverenity ve středověké Evropě se nyní státy snaží státní suverenitu v kyberprostoru vytvořit vybudováním pomyslných hranic pomocí strachu a donucování. Nepřekonatelnou překážkou je ale nekontrolovatelná struktura internetu umožňující šifrování, používání proxy serverů nebo peer-to-peer programů a nekonečný vývoj nových anonymizačních nástrojů umožňuje uživatelům nejen zůstat mimo dosah statní kontroly, ale také bez omezení surfovat na internetu. Dalším problémem je zmíněná technologická podřazenost. Kontrolované, restriktivní a netržní prostředí omezuje schopnost inovace a vývoje a nechává balkanizované země buď technologicky omezené a izolované nebo stále závislé na zahraničních produktech.

I přes značnou kritiku špionážních programů NSA odhalených Edwardem Snowdenem byl ve Spojených státech nově schválený Freedom Act zamezil zpravodajským službám neomezený přístup k osobním informacím a uživatelských datům bez soudního povolení. Jednoznačnou dlouhodobou strategii americké vlády je odmítnutí diktovat soukromému sektoru bezpečnostní standardy. Snaží se tak udržet současný status quo, kde je kyberprostor doménou soukromých aktérů, nezávislých agentur bez státní nadvlády vytvářející inovativní, kreativní a volně se rozvíjející prostředí. Model Ruska a Číny založený na státní regulaci a kontrole internetu je ale hodnotově opačný a popírající hlavní vlastnosti této domény. Vytvoření mezinárodního regulatorního rámce je tak nepravděpodobné, zatímco úplná balkanizace je technicky i technologicky neproveditelná. Kyberprostor tak zůstane výborným nástrojem pro autoritativní režimy ke kontrole informací, ale jeho inherentní vlastnosti budou dominantní roli státu stále oslabovat.

Titulní foto: (copyright profimedia.cz)
Foto v textu: Specializované středisko NATO na kybernetickou bezpečnost v Estonsku (copyright profimedia.cz)

O autorovi: Petr Boháček

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace